Schattingen & expertises

Bepalen van de venale waarde van een terrein of bebouwd goed gelegen te Vlaams-Brabant en Brussel.

Dit in het kader van verkoop, verdeling, echtscheiding, successie, e.d.m.


Wij kunnen optreden als partner van de Vlaamse Overheid (VLABEL) in het kader van de schatting bij aangifte van een successie.

In Brussel kunnen wij zorgen voor een voorafgaandelijke schatting.


Doet u beroep op ons als Landmeer-Expert voor de bepaling van de venale verkoopwaarde van uw onroerend goed dan bent u zeker van een onderbouwde waardebepaling, uitgevoerd in alle onafhankelijkheid en objectiviteit.

Schattingen & expertises

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x